DENİZLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

e-sınav GÖREVLİ PERSONELİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

e-sınav GÖREVLİ PERSONELİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

UYGULAMA VE İZLEME SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; Sınav öncesi e-Sınav salonunda bulunan tüm elektronik donanımın kontrollerini yaparak e-Sınav uygulamasına hazır hale getirir

Uygulama ve izleme sorumlusu, görevli olduğu sınav salonunda yer alan bilgisayarlar, kiosk cihazı ve yazıcının açık olup olmadığını, açık ise çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder. Çalışmadığı tespit edilen bilgisayar var ise bu bilgisayardaki adayı sınav başlamadan yedek bilgisayara taşır. Bilgisayarın çalışmadığını ilgili birimlere bildirir.

Sınav salonunda teknik (donanım ve yazılım) bir sorunla karşılaşıldığında gerekli tedbirleri alır ve çözümler.

e-sınav oturumlarında sınavın yapılmasına engel olan teknik bir sorun yaşandığı durumda uygulama ve izleme sorumlusu müdahale ederek sorunu gidermeye çalışır, gerektiği durumlarda Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinden(Bina Sorumlusu aracılığı ile) 0 312 413 25 73 numaralı telefon ile teknik destek alır. Sorunun çözülemediği durumlarda bu durum ''Sınav Görev Raporu''na ayrıntılı olarak yazılır, ayrıca e-Sınav merkezinin bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkili personeline bilgi verir. Bu durumdan etkilenen aday veya adaylar yedek bilgisayarlara taşınır.

Adaylara e-Sınav uygulaması hakkında gerekli açıklamaları yapar ve sınav süresince aday takip ekranından adayların sınav sürecini takip eder.

Uygulama ve izleme sorumlusu personel, adaylara sınavı nasıl başlatacakları, nasıl sonra erdirecekleri, soruları nasıl yanıtlayacakları, sınav ekranının nelerden oluştuğuna dair açıklamaları yapar. Sınav süresince aday takip ekranından adayların sınav sürecini gözlemler. Sınavı yanlış uygulayan aday tespit ettiğinde gerekli uyarıları yapar.

Merkezi sistem sınav yönergesinin 23 üncü maddesinde de belirtildiği üzere sınavlarla ilgili Genel Müdürlükçe belirtilen talimat ve kılavuzlarda belirtilen hususlar doğrultusunda görevlerini yürütürler.

Uygulama ve izleme sorumlusu personel ve diğer sınav görevlileri Genel Müdürlükçe sınavlar için hazırlanan talimat ve kılavuzlarda belirtilen hususlar doğrultusunda görev yapar.

UYGULAMA VE İZLEME SORUMLUSUNUN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR?

1) Sınav Görev Yerine Zamanında Ulaşmak,

Sınav bilgisayarlarının açılması, teknik kontrollerin yapılması, aday bilgilerinin sınav bilgisayarlarına aktarılması, aday yoklama listesinin yazıcıdan çıkartılması ve benzeri işlemleri uygulama ve izleme sorumluları gerçekleştireceğinden görevli oldukları sınav salonuna en geç 30 dakika (İlk oturumda görevli olan personel bilgisayarları açacağından en geç 45 dakika önce gitmesi yararlı olacaktır) önce gitmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sınavın geç başlaması gibi idari sorunlar oluşmakta ve zaman zaman aday mağduriyetleri yaşanmaktadır. Sınava geç geldiği için görevli sistemine geç (Sınav saatine 15 dakika kala) giriş yapan veya hiç giriş yapmayan personel hakkında Bakanlığımızca yapılan sınavlarda 1 yıl sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanmaktadır.

2) Görevine Gidemeyeceğini İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Bildirmek,

Herhangi bir nedenle göreve gidemeyeceği kesinleşen personelin, bu durumu en kısa sürede (sınavdan en az 3 saat önce) e-Sınav merkezinin bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Böylece bu kişiler yerine başka bir personel görevlendirilmesi yapılabilmektedir.

Aksi takdirde, e-Sınav uygulamaları hakkında uygulama ve izleme sorumlularına göre daha az bilgi sahibi olan, hatta bazen hiçbir bilgi sahibi olmayan diğer salon görevlileri sınavı sağlıklı bir şekilde yönetememekte ya da sınav yapılamamaktadır. Bu durum idari anlamda problemler oluşturduğu gibi aday mağduriyetlerine yol açmaktadır.

3-) Adaylara Sınav Uygulaması Hakkında Eksiksiz ve Doğru Bilgi Vermek

E-Sınav oturumlarına katılan adayların büyük çoğunluğu ilk defa e-Sınav oturumlarına katılmaktadır ve e-Sınav uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktadır. Bu nedenle uygulama ve izleme sorumlusu, e-Sınav uygulaması hakkında adaylara eksiksiz ve doğru bilgi vermelidir. Aksi takdirde, yanlış bilgilendirme veya eksik bilgilendirme nedeniyle mağduriyet yaşayan adaylar olmakta ve bu adaylardan bazıları görevliler hakkında şikayetçi olmaktadır.

4-)Aday İşlemleri Ekranını Dikkatli Kullanmak, Kendi Dışında Başka Görevlilere Kullandırmamak

Görevlilerin giriş yaptığı ve sınavın teknik olarak yönetilmesi sağlayan bilgisayar (görevliler giriş yaptıktan  sonra) yalnızca uygulama ve izleme sorumlusu tarafından ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Aday işlemleri ekranından  adaylara ek süre verilmesi, yedek bilgisayara taşıma, adayların sınavlarının iptal edilmesi veya geçersiz sayılması gibi işlemler yapılmakta olup bilgi sahibi olmayan görevliler tarafından kullanıldığında veya dikkatsiz bir şekilde kullanıldığında hatalı işlem yapılabilmektedir. Bu nedenle bu ekranda yer alan menüler yalnızca uygulama ve izleme sorumlusu tarafından dikkatlice kullanılmalı ve başka personelin kullanmasına izin verilmemelidir. Bu menüleri hatalı kullandığı için mağduriyet yaşanmasına neden olan uygulama ve izleme sorumlusu hakkında Genel Müdürlük tarafından yasal işlem başlatılmaktadır.

Uygulama ve İzleme Sorumlularının Yaptığı Hatalar Nelerdir?

1) Sınavın Hatalı Başlatılması

Bir e-Sınav oturumunun başlatılabilmesi için sınava girecek (aday yoklama listesinde isimleri yer alan) adayların ve sınav görevlilerinin sınavın başlangıç saatine kadar salona gelmelerinin beklenmesi gerekmektedir.  Ancak, bazı uygulama ve izleme sorumlularının diğer salon görevlisi/görevlilerinin ve tüm adayların sınav salonuna gelmesini beklemeden sınav saatinden önce sınavı başlattıkları, buna bağlı olarak görevlilerin ve adayların mağdur olmalarına yol açtıkları görülmüştür.

Not : Tüm adaylar ve görevliler sınav saatinden önce salona gelmişlerse ve gerekli açıklamalar ve uyarılar yapılmış ise sınav saatinden çok erken olmamak kaydıyla (5-10 dakika önce) önce sınav başlatılabilir. Ancak, birden fazla e-Sınav salonunun olduğu sınav merkezlerinde diğer salonlarda sınav öncesi işlemlerin (kimlik kontrolü, sınav kuralları ve uygulamasının açıklanması vb. gibi) devam etmesi nedeniyle gürültü olabileceğinden ve adayların dikkati dağılabileceğinden sınav başlangıç saatinden önce başlatılmaması  daha uygun olacaktır.

2) Sınav Süresi Konusunda Adayları Sık Sık Uyarmak

E-Sınav aday ekranlarında kalan süreyi gösteren süre göstergesi bulunmaktadır. Sınav öncesinde adaylara bu konuda bilgi verilmeli ve süre takibi konusunda kendilerinin sorumlu olduğu ve görevlilerin bu konuda uyarıda bulunmayacağı bildirilmelidir. Ancak, bazı uygulama ve izleme sorumlularının kalan süre konusunda sık sık uyarıda bulundukları, buna bağlı olarak adayların panik yaptıkları ve dikkatlerinin dağıldığı, bu nedenle başarısız olduklarına dair  il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Genel Müdürlüğümüze vermiş oldukları dilekçelerden anlaşılmaktadır.

3) Aday İşlemleri Ekranının Yanlış Kullanılması

Uygulama ve izleme sorumlularının en sık yaptığı hatalar aday işlemleri ekranının yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

a. ''Aday Sınava Gelmedi'' Butonunun Yanlış Kullanılması: MTSK e-Sınav uygulamalarında, sınav başladıktan sonra sınav salonundan ayrılan aday olmadığı sürece sınava geç gelen aday sınava alınabilir, ancak sınav salonundan çıkan aday olmuş ise geç gelen aday sınava alınmaz ve gelmeyen bu aday için aday işlemleri ekranından ''Aday Sınava Gelmedi'' seçeneği seçilmelidir. Ancak bazı uygulama ve izleme sorumluları hiçbir aday sınavdan çıkmadığı halde gelmeyen aday için bu seçeneği seçmekte, geç gelen aday hiçbir aday sınavdan çıkmamışken gelse bile sınavını başlatamamaktadır.

b. Aday sınav iptali seçeneklerinin yanlış kullanımı : Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ve e-Sınav MTSK e-Sınav Uygulama Kılavuzunda adayların sınavlarının iptal edilmesine ilişkin hükümler yer almakta ve sınav salonlarında yaşanılan durumlara göre bu hükümler uygulanmaktadır. Aday işlemleri ekranında adayların sınavlarının iptal edilmesine ilişkin seçenekler yer almaktadır. Bu seçenekler arasında kopya çektiği tespit edilen adaylar için kullanılması gereken ''Kopya Çekti'' seçeneği ile kendisi yerine başka birisinin sınava girmesini sağladığı tespit edilen kişiler için kullanılması gereken ''Joker Aday'' seçeneğinin seçilmesi, adayların sınavlarının iptal edilmesini sağlamakla birlikte bu kişilerin Bakanlığımızca yapılan sınavlara 2 yıl süre ile girmelerinin ve  başvurmalarının engellenmesini sağlamaktadır.

Ancak, bazı uygulama ve izleme sorumluları tarafından bu sınav kurallarını ihlal etmediği halde bazı adaylar için yanlışlıkla bu seçeneklerin seçildiği ve bu kişilerin mağduriyetine sebep oldukları görülmektedir. Bu durumda olan adaylardan bazıları konuyu yargıya taşımakta ve maddi ve manevi tazminat talep etmektedir. Ayrıca bu duruma neden olan personel hakkında idari soruşturma da başlatılmaktadır.

c. Ek Süre Tanımlama Butonunun Yanlış Kullanımı ya da Kullanılmaması: Teknik sorunlar nedeniyle sınavını saatinde başlatamayan veya sınavı yarıda kalan aday olduğunda, sorunun çözülmesi veya yedek bilgisayara taşıma işlemlerinin yapıldığı süre kadar adaya ek süre tanımlanmalıdır. Bu işlem aday işlemleri ekranında yer alan ''Adaya Ek Süre Ver'' butonu ile yapılabilmektedir. Ayrıca, yanlışlıkla fazla süre verildiği tespit edildiği takdirde yine aynı menü kullanılarak fazla verilen süre düşürülebilmektedir. Ancak, bazı uygulama ve izleme sorumlularının süre verilmesi gerektiği zamanlarda adaya süre tanımlamadığı, bu nedenle mağduriyet yaşayan adayların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bazı uygulama ve izleme sorumlularının da gereğinden fazla süre tanımladığı yapılan tespitler arasındadır.

Gerzele Mahallesi, İbrahim Cengiz Caddesi, No.56/A Merkezefendi/Denizli - 02585024008___ 05057492966

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.